Aufrufe
vor 2 Jahren

AGM_Retailkatalog2020_web

 • Text
 • Karten
 • Copag
 • Verpackt
 • Kartenformat
 • Jassteppich
 • Cellophan
 • Piquetkarten
 • Velours
 • Jasskarten
 • Eckbezeichnung

KANTONSJASSTEPPICHE 1 2

KANTONSJASSTEPPICHE 1 2 3 4 1 Art.-Nr. 3A014314 | Best.-Nr. 130000810 JASSTEPPICH AARGAU Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 2 Art.-Nr. 3A014308 | Best.-Nr. 130000805 JASSTEPPICH BERN Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 3 Art.-Nr. 3A014312 | Best.-Nr. 130000808 JASSTEPPICH BASEL Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 4 Art.-Nr. 3A014316 | Best.-Nr. 130000812 JASSTEPPICH GRAUBÜNDEN Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm VE: 1 40°C 22 www.agm.ch

KANTONSJASSTEPPICHE 5 6 9 7 8 5 Art.-Nr. 3A014313 | Best.-Nr. 130000809 JASSTEPPICH LUZERN Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 6 Art.-Nr. 3A014311 | Best.-Nr. 130000807 JASSTEPPICH ST. GALLEN Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 7 Art.-Nr. 3A014315 | Best.-Nr. 130000811 JASSTEPPICH THURGAU Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 8 Art.-Nr. 3A014309 | Best.-Nr. 130000806 JASSTEPPICH ZÜRICH Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 9 Art.-Nr. 3A014317 | Best.-Nr. 130000813 JASSTEPPICH VAUD Kantons-Jassteppich, Velours 1.4 kg, 2 Oesen, in Runddose verpackt, Format 60 × 60 cm 23 40°C VE: 1 www.agm.ch